Działania lista

Lista stron

 • Ilustracja do artykułu 097.JPG

  Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego

  19 października 2019 r., pary obchodzące swoje Złote Gody, przyjęły medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczał Wójt Gminy Narewka Jarosław Gołubowski. Uroczystość odbyła się w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce. Szanownym Jubilatom, w imieniu RP oraz wszystkich mieszkańców naszej społeczności lokalnej w gminie Narewka, Wójt gminy złożył bardzo serdeczne życzenia zdrowia i szczęścia!

 • Ilustracja do artykułu teren wokół amfiteatru.jpg

  Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej

  Gmina Narewka rozpoczyna realizację projektu pt. „Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej ", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo. Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0297/19

 • Ilustracja do artykułu EWE mini.jpg

  Projekt wsparcia MŚP Early Warning Europe

  Projekt ten jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Do tej pory ze wsparcia w ramach programu skorzystało już ponad 700 firm. Czas na skorzystanie z usług doradczych i monitoringowych upływa z końcem października br.

 • Ilustracja do artykułu IMG_0151.JPG

  Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych dla gminy Narewka

  Gmina Narewka otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.414.520,64 pln. Uroczyste symboliczne wręczenie nastąpiło 1 września br. w Hajnówce.

 • Ilustracja do artykułu _20190921_124016.JPG

  Scalenie w gminie Narewka

  Scalenie dotyczy miejscowości Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.

 • Ilustracja do artykułu ulotka_aktywni na rynku pracy2_Część1.png

  "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska"

  Rekrutacja przedłużona do 23 września 2019 roku

 • Ilustracja do artykułu osp gmina narewka.JPG

  Działania gminy Narewka na rzecz jednostek OSP

  Gmina Narewka, zgodnie z jednym ze swoich zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej, wspiera cztery jednostki OSP w gminie Narewka.

 • Ilustracja do artykułu edu ławka mini.JPG

  Zamontowano nowe ławki dla mieszkańców Narewki

  Miło nam poinformować, że wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Narewki, zamontowano na terenie miejscowości siedem ławek. Działanie to wynikło m. in. z potrzeby odpoczynku na trasie do sklepu, poczty czy apteki. Pierwsza ławka pojawiła się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tam będzie służyć także osobom niepełnosprawnym. Następne lokalizacje to: przy ośrodku zdrowia , GOK, GS, Galerii im. T. Sołoniewicz, Szkole Podstawowej i hydroforni. Ławki są już często używane, a wiec inwestycja okazała się bardzo trafną. Życzymy miłego odpoczynku.

 • Ilustracja do artykułu tn_odnowiony pomni mini.JPG

  Rewitalizacja pomnika w Narewce

  Dobiegł końca proces rewitalizacji pomnika „Pamięci specyfikowanych wsi i ofiar okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944”.

 • Ilustracja do artykułu wyremontowana sala konferencyjna 2.JPG

  Remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Narewka

  W sierpniu trwał remont sali konferencyjnej, która znajduje się na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Narewka.

Powrót na początek strony