Aktualności

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Zawiadamiamy o zwołaniu " LV " sesji Rady Gminy Narewka, która odbędzie się 27.02.2024 (wtorek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narewka - 1 piętro.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

„Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc od 22 lutego do 29 lutego”

logo - konkurs plastyczny (1).png

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupa SN 15kV oraz linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV i napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, planowanej na części działek ozn. nr geod.: 422, 451, 464/1, 465 i 467/1, położonych w obrębie 27 SKUPOWO, gm. Narewka.

BEZPIECZNE PODLASIE foto v1.jpg

Razem budujemy bezpieczny region

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Informujemy, iż Gmina Narewka planuje złożyć dokumentację aplikacyjną do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach działania 4.3. Inwestycje Społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

brak dostawy wodfy.png

Informujemy o przewidywanej przerwie w dostawie wody!

luty 2024.jpg

W lutym 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:  Badanie budżetów gospodarstw domowych  Badanie aktywności ekonomicznej ludności  Kondycja gospodarstw domowych (5-14.02)

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony