Urząd Gminy

Wójt Gminy - Jarosław Gołubowski
tel. 85 682 98 80, mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Zastępca Wójta - mgr Łukasz Zasim
tel. 85 682 98 91, mail: lukasz.zasim@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Sekretarz Gminy - mgr Jan Chomczuk
tel. 85 682 98 96, mail: jan.chomczuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Skarbnik Gminy - mgr Bożena Masalska
tel. 85 682 98 90, mail: bozena.masalska@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Godziny pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Wójt Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.30.

Sekretarz gminy i kierownicy referatów przyjmują interesantów
codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 14.00-16.30 w siedzibie Urzędu.

Dane teleadresowe urzędu:
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
tel. 85 682 98 80
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Urząd Stanu Cywilnego w Narewce
Zgłoszenia zgonu w dni wolne od pracy tel. 730 100 208
Strona internetowa:
Profile w mediach społecznościowych:

NIP: 6030006370
REGON: 050659562

Nr kont bankowych:

Konto opłat lokalnych (podatki, woda, opłata skarbowa)
BS Brańsk 22 8063 0001 0030 0300 0097 0001
Konto opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
BS Brańsk 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027
Konto wpłat wadium
BS Brańsk 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007


Organizacyjne:

Referat finansowy:

Gospodarka odpadami :

Budownictwo:

Gospodarka komunalna:

Zamówienia:

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Geodezja i nieruchomości:

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności:

 • mgr Urszula Szulak
  tel. 85 682 98 98, mail: urszula.szulak@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
  Urodzenie, małżeństwo, zgon - rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu
  na miejsce urodzenia, miejsce zawarcia małżeństwa, miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
  Zgłoszenia zgonu w dni wolne od pracy tel. 730 100 208
  pok. 12

Obrona Cywilna:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powrót na początek strony