Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej

Gmina Narewka rozpoczyna realizację projektu pt. „Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej ", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo. Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0297/19

 

Projekt realizowany przez Gminę Narewka polegać będzie na rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez nadanie nowych funkcji amfiteatrowi w Narewce oraz jego otoczeniu w celu zwiększenia udziału mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym.

W związku z tym w ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie kina letniego w amfiteatrze w Narewce, do czego potrzebny będzie zakup projektora oraz ekranu, a także zorganizowanie wokół niego strefy rekreacyjno-wypoczynkowej, w tym do gier i zabawy dla dzieci i młodzieży poprzez instalację następujących obiektów małej architektury:

 • zestawu do ślizgania i wspinaczki,
 • piaskownic,
 • stołu do gry w szachy i chińczyka,
 • stołu do ping-ponga,
 • stołu do gry w piłkarzyki,
 • pergoli w formie parasoli,
 • obiektu architektury krajobrazu przykładowo w formie statku z funkcją do zabawy dla dzieci,
 • stojaków na rowery,
 • ażurowych rzeźb kwiatowych,
 • kwietników parkowych,
 • hamaków.

Po zrealizowaniu projektu obszar miejscowości Narewka położony w obrębie amfiteatru będzie stanowił idealne miejsce do rekreacji, wypoczynku, obcowania z kulturą, w tym sztuką filmową oraz szeroko pojętej integracji społecznej. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Narewka poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczonej do opieki osób starszych, niesamodzielnych/zależnych.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące cele bezpośrednie:

 • poprawa oferty kulturalnej na rewitalizowanym obszarze poprzez otwarcie letniego kina działającego przy amfiteatrze w Narewce od roku 2020;
 • zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze poprzez organizację kina letniego w amfiteatrze w Narewce;
 • zwiększenie funkcjonalności przestrzeni publicznej części obszaru wyznaczonego do rewitalizacji poprzez organizowanie kina letniego w amfiteatrze w Narewce, a także utworzenie wokół niego atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku, jak również integracji społecznej;
 • zwiększenie estetyki Narewki poprzez instalację elementów małej architektury;
 • zapewnienie lepszej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narewka poprzez instalację elementów małej architektury służącej do gier i zabaw;
 • poprawa wizerunku Narewki, również pod kątem atrakcyjności turystycznej w związku ze zwiększeniem liczby nasadzeń oraz montażem elementów małej architektury
 • poprawa warunków do lepszej integracji społecznej, w tym pod kątem osób z grup defaworyzowanych

Całkowita szacunkowa wartość projektu: 192.193,65 zł

Kwota dofinansowania: 163 364,60 zł

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 153

Powrót na początek strony