Utworzenie dziennego domu pomocy społecznej

projekt w realizacji

Gmina Narewka rozpoczęła realizacje projektu pt. " Utworzenie dziennego domu pomocy społecznej w Lewkowie Starym". Celem tej inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Narewka poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczonej do opieki nad osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi, a tym samym zaleznymi od pomocy opiekunów. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 2584

Powrót na początek strony