Rozbudowa drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe (odcinek B).

W ramach zadania na odcinku 1,329 km wykonano m.in. zmianę nawierzchni z szutrowej na utwardzoną

prow_baner.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

W dniu 8 sierpnia 2023 r. zakończono roboty przy zadaniu dotyczącym Rozbudowy drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe (odcinek B).

W ramach zadania na odcinku 1,329 km wykonano m.in. zmianę nawierzchni z szutrowej na utwardzoną oraz wykonano kanał technologiczny dedykowany infrastrukturze szerokopasmowego internetu.

Cel operacji: poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej poprzez modernizację infrastruktury drogowej stanowiącej drogę dojazdową – skrócenie dystansu i czasu dojazdu.

Całkowita wartość robót i usług zrealizowanych na rzecz zadania wyniosła 2.877.019,32 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w wysokości 1.437.934,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 400.000,00 zł.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1131

Powrót na początek strony