Scalenie w gminie Narewka

Scalenie dotyczy miejscowości Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.

Scalanie gruntów w gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ma na celu poprawę struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne” to: 2514,9856 ha w tym pow. gruntów rolnych: 1459,0581 ha, pow. gruntów leśnych: 927,9115 ha.

W ramach przedsięwzięcia odbyło się już kilka spotkań, wybrano doradczą komisję scaleniową i trwają już pracę scaleniowe na gruntach.

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 178

Powrót na początek strony