"Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska"

Rekrutacja przedłużona do 23 września 2019 roku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności
społecznej i zawodowej wśród 30 osób (18K/12M) bezrobotnych, powyżej 25 roku życia, biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lu wykluczeniem społecznym z gminy miejskiej Hajnówka oraz gmin wiejskich: Narew, Narewka, Czyże poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym (zatrudnieniowym).

Projekt trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 października 2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 377 791,25 zł

Dofinanasowanie z UE wynosi 358 566,25 zł.

Rekrutacja uczestników trwa do 23 września 2019 roku.

Projekt „Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Pliki do pobrania

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 294

Powrót na początek strony