Rewitalizacja pomnika w Narewce

Dobiegł końca proces rewitalizacji pomnika „Pamięci specyfikowanych wsi i ofiar okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944”.

Przedsięwzięcie składało się z wielu etapów, a zapoczątkowane zostało podjęciem przez Radę Gminy Narewka uchwały o niewielkim przesunięciu obelisku. Decyzję podjęto po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją i opiniami urzędów i jednostek odpowiedzialnych za ten pomnik oraz wizji lokalnej na miejscu. Następnie wykonano projekty, cokół i przestawiono obelisk, odsuwając go nieco od ruchliwej ulicy. W międzyczasie metalowe tablice, zawierające inskrypcje oraz orzeł ze szczytu obelisku poddano renowacji, a także uzupełniono złotą koronę, tak, aby orzeł odpowiadał aktualnym przepisom dotyczącym godła Polski. W dniu dzisiejszym wszystkie elementy zespolono, a pomnik zyskał dodatkową iluminację.

Na fotografiach przedstawiono pomnik w różnych okresach.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 230

Powrót na początek strony