Komunikat dot. sprawozdawczości w ramach projektu grantowego 5.1

Dotyczy: Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.

Gmina Narewka przypomina, iż zgodnie z postanowieniami Umowy Powierzenia Grantu Grantobiorcy są zobligowani do przekazania informacji o ilości energii wyprodukowanej w domowej instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych za 2022 r. W przypadku instalacji produkujących ciepło Grantobiorcy są zobligowani do przekazania informacji o wyprodukowanej energii. W przypadku instalacji produkujących energię elektryczną Grantobiorcy przedkładają informację o 3 parametrach:

  1. Energia oddana do systemu dystrybucyjnego (odczyt z licznika energii elektrycznej).
  2. Energia pobrana z systemu dystrybucyjnego (odczyt z licznika energii elektrycznej).
  3. Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną (odczyt z falownika).

W załączeniu do niniejszego komunikatu odnajdą Państwo formularze, które można wykorzystać do rozliczenia się z obowiązku sprawozdawczości. Przedmiotową informację można również przesłać pocztą elektroniczną na adres marek.bagrowski@ug.narewka.wrotpodlasia.pl.

Formularze można pobrać w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Narewka.

Przedmiotowe informacje należy przedłożyć według stanu na 31.12.2022 r., w terminie do 31.01.2023 r.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 631

Powrót na początek strony