Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Narewce

18 marca 2022 r. w Dworze Bartnika w Narewce miało miejsce spotkanie zorganizowane z inicjatywy RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - dr hab. MARCINA WIĄCKA, prof. UW oraz Wójta Gminy Narewka - Jarosława Gołubowskiego, które poświęcono bieżącym problemom dotyczącym uchodźców przybywających do Polski zza wschodniej granicy oraz związanej z tym aktualnej sytuacji samorządów i mieszkańców powiatu hajnowskiego.

W spotkaniu udział wzięli radni sejmiku województwa podlaskiego (panowie Mikołaj Janowski oraz Igor Łukaszuk), starosta hajnowski – pan Andrzej Skiepko, gospodarze poszczególnych gmin powiatu hajnowskiego, radni Rady Gminy Narewka oraz delegacja pracowników Biura RPO.

W toku dyskusji głos zabierali zaproszeni goście, przedstawiając „od kuchni” problemy, z jakimi mierzą się na co dzień zarówno tutejsi samorządowcy, jak i sami mieszkańcy naszego regionu w związku z napływem uchodźców. Pod dyskusję poddano kwestie wymagające dopracowania systemowych rozwiązań prawnych, które usprawniałyby m.in. sam proces niesienia skutecznej pomocy uchodźcom. Sporo uwagi poświęcono również asymilacji i integracji przybywających do naszego powiatu obywateli Ukrainy, w tym poprzez poszukiwanie możliwości włączania ich w lokalny rynek pracy, nauki języka polskiego oraz zapewnienia skutecznych form edukacji dla ukraińskich dzieci i młodzieży.

Pokładamy nadzieję, iż zorganizowane spotkanie z udziałem licznego grona przedstawicieli Biura RPO, dające możliwość osobistego zadawania pytań oraz przedstawienia problematycznych wątków Panu Rzecznikowi przez reprezentantów lokalnej społeczności, przyniesie wymierne korzyści w możliwie jak najkrótszym czasie w przyszłości.

Serdecznie dziękujmy wszystkim za poświęcony czas i udział w merytorycznej dyskusji.

Więcej o szczegółach spotkania: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-na-podlasiu-lokalne-spolecznosci-zmagaja-sie-z-dwoma-kryzysami-naraz-i-robia-z-wielkim

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 390

Powrót na początek strony