Prawie 1,5 miliona złotych na rozbudowę drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe!

1 463 400, 00 zł - taką kwotę pozyskała Gmina Narewka na rozbudowę drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe (odcinek B). Przytoczony fragment drogi stanowi główną drogę dojazdową dla zabudowy kolonijnej. W związku ze zmianą nawierzchni z szutrowej na utwardzoną mieszkańcy uzyskają lepszy dostęp do sieci dróg publicznych (w tym powiatowych i wojewódzkich) oraz instytucji związanych z ich codziennym funkcjonowaniem: Dzienny Dom Pomocy w Lewkowie Starym, Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce, Urząd Gminy Narewka.

Realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców obszaru poprzez skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do zdarzeń w sąsiedztwie obszaru bezpośrednio objętego operacją.

W ramach operacji planowane jest ponadto wykonanie kanału technologicznego dedykowanego infrastrukturze szerokopasmowego internetu.

Środki na przedmiotową inwestycję, ujętą na liście operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", pochodzą z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 480

Powrót na początek strony