Podopieczni DDP w Lewkowie Starym otrzymali pulsoksymetry

19 i 20 listopada pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce wraz z kierownikiem - Elżbietą Potoniec odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym i użyczyli im PULSOKSYMETRY służące do pomiaru saturacji krwi. Osoby starsze zostały poinstruowane, jak należy korzystać z urządzeń, a także dokonano pierwszych pomiarów. Wszystkie uzyskane wyniki były prawidłowe.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 212

Powrót na początek strony