Nowy chodnik i nowa jezdnia - prace drogowe na finiszu!

Mowa o odcinku drogi pomiędzy dwiema sąsiadującymi miejscowościami: Świnorojami i Narewką. Na dzień 3 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały wszelkie nawierzchniowe prace bitumiczne, natomiast według zapewnień Wykonawcy - firmy STRABAG Sp. z .o.o. - cała inwestycja finansowana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończy się do 11 grudnia 2020 r.

Dokonane naprawy nawierzchni jezdni oraz budowa od podstaw nowego chodnika, o który zabiegali mocno mieszkańcy gminy, a w swoich postulatach w czasie posiedzeń Młodzieżowej Rady Gminy Narewka również jej członkowie, wpłyną niewątpliwie pozytywnie zarówno na wizerunek estetyczny okolicy, jak i na komfort poruszania się wszystkich użytkowników ruchu na wskazanym odcinku.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 150

Powrót na początek strony