Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Narewka w obrębie Siemianówka

Trwają roboty ziemne w ramach inwestycji drogowej w miejscowości OSOWE pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Narewka w obrębie Siemianówka”.

Całkowita długość modernizowanego odcinka: 2 482,8 mb.
Wartość inwestycji: 1 342 223,77 zł. 
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach dotacji celowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych: 285 000 zł.
Termin realizacji: koniec października 2021 r.

Celem modernizacji jest m.in.: wzmocnienie nawierzchni ww. drogi oraz wykonanie rowów przydrożnych w newralgicznych punktach.
Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 214

Powrót na początek strony