Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka”.

Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w ramach postępowania przetargowego została firma BUDOMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach.

Podpisania umowy w siedzibie Urzędu Gminy Narewka dokonał Prezes Zarządu - Józef Garbiel oraz Wójt Gminy Narewka – Jarosław Gołubowski przy obecności Zastępcy Wójta Gminy Narewka – Łukasza Zasima oraz Skarbnika Gminy - Bożeny Masalskiej.

 

Modernizacja dróg obejmuje:

 1. Droga gminna Nr 155658B w m. Łuka, ul. Podleśna o długości 997,00 mb;
 2. Droga gminna Nr 155519B do cmentarza w m. Narewka o długości 436,81 mb;
 3. Droga gminna Nr 155613B i Nr 155614B do cmentarza w m. Siemianówka o długości ok. 482,98 mb;
 4. Droga gminna Nr 155723B i Nr 107091B do m. Nowiny o długości 1241,37 mb;
 5. Droga gminna Nr 155552B na odcinku Stare Masiewo – Zamosze o długości 662,77 mb;
 6. Droga gminna Nr 107082B na odcinku Narewka – Gruszki o długości 1552,00 mb;
 7. Droga gminna Nr 107089B na odcinku od mostu do m. Porosłe o długości 945,87 mb;
 8. Droga gminna Nr 155608B w m. Siemianówka „Prorez” o długości 1040,70 mb;
 9. Droga gminna Nr 155586B i Nr 155585B na odcinku Pasieki – Borowe o długości 1552,70 mb;
 10. Droga gminna Nr 107092B w m. Skupowo – kolonia o długości 1366,00 mb;
 11. Droga gminna Nr 107092B w m. Skupowo kolonia – droga powiatowa o długości 493,22 mb;
 12. Droga gminna Nr 155693B na odcinku Ochrymy – „Podochrymy” o długości 970,24 mb;
 13. Droga gminna Nr 155576B na odcinku tzw. skrótu Olchówka – Leśna – Zabrody o długości 1469,07 mb;
 14. Droga gminna Nr 155735B i 155734B na odcinku Lewkowo Nowe – kolonie Lewkowo Nowe – cmentarz o długości 1965,98 mb;
 15. Droga gminna Nr 155728B w m. Stare Lewkowo kolonie o długości 550,02 mb;
 16. Droga gminna Nr 155731B w m. Lewkowo Nowe tzw. zagumienna o długości 654,48 mb;

 

Łączna długość zmodernizowanych dróg poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową wyniesie ponad 16 km.

Wartość inwestycji: 6 977 494,73 zł

Wartość pozyskanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 6 628 619,99 zł

Wkład własny Gminy Narewka to 348 874,74 zł

Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 175 dni od dnia podpisania umowy tj. do 28.09.2023r..

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1857

Powrót na początek strony