Już jest! Nowe doposażenie z projektu "Lepsza Edukacja w Narewce".

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Narewka miejscowa szkoła wzbogaciła się m.in. w tablice interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, szafę do przechowywania i ładowania tabletów, wizualizer, mikroskop czy aparat fotograficzny.

W niezbędne do realizacji zajęć projektowych pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK doposażono PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE: przyrodniczą, biologiczno – chemiczną, fizyczną i geograficzną oraz GABINET TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. W ramach projektu zmodernizowano również SIEĆ szkolnej PRACOWNI KOMPUTEROWEJ. Ponadto jeszcze w marcu b.r. rozpoczną się SZKOLENIA dla nauczycieli w zakresie nowoczesnego kształcenia i praktycznego korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

Dzięki otrzymanym sprzętom i akcesoriom uczniom narewkowskiej podstawówki stworzone zostaną optymalne warunki do nauczania opartego na METODZIE EKSPERYMENTU, w rezultacie czego rozwijane będą kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 201

Powrót na początek strony