Gminny pojazd do przewozu osób

Z radością "odhaczamy" kolejne z zaplanowanych na rok 2022 działań, jakie z sukcesem udało się zrealizować Urzędowi Gminy Narewka. Zakup widocznego na zdjęciach pojazdu to "ukłon" w stronę lokalnej społeczności.

Umożliwi on utrzymanie dostępu społeczeństwa do usług świadczonych przez Gminę Narewka, w tym przez Dzienny Dom Pobytu w Lewkowie Starym. Z dziewięcioosobowego środka transportu będą mogły korzystać również inne podmioty, m.in. Szkoła Podstawowa w Narewce, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Agroturystyczne etc.

Całkowita wartość zadania - 77.900,00 zł, przy niemal 80 % udziale dotacji celowej z budżetu Województwo Podlaskie (62.000,00 zł). Dziękujemy.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 659

Powrót na początek strony