DW687 i DW688 - ciąg dalszy działań zabiegających o modernizację drogi

Informujemy, iż dla ułatwienia czynnego udziału w trwających do 15 listopada br. konsultacjach społecznych w sp. modernizacji drogi Zwodzieckie - Juszkowy Gród oraz Tarnopol - Siemianówka, formularze konsultacyjne w sp. przedmiotowej inwestycji zostały z dniem 3 listopada br. dostarczone do SOŁTYSÓW poszczególnych wsi na terenie gminy Narewka, celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców.

Jednocześnie przypominamy o utworzonym w siedzibie Urzędu Gminy Narewka (przy ul. Białowieskiej 1) stacjonarnym Punkcie Składania Formularzy Konsultacyjnych w sp. modernizacji drogi wojewódzkiej DW 687 (ZWODZIECKIE - JUSZKOWY GRÓD) i DW 688 (TARNOPOL - SIEMIANÓWKA). Zapraszamy do wspomnianego Punktu ABSOLUTNIE WSZYSTKICH, którym na sercu leży przyszłość właśnie tej konkretnej drogi!

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 217

Powrót na początek strony