Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Komunikat dla uczniów i rodziców.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

Zakończenie roku szkolnego w naszej szkole, odbędzie się zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wg ustalonego harmonogramu:


godz. 9.00 grupa 6-latków – patio dziedzińca szkolnego
godz. 9.00 klasa VIII – sala gimnastyczna
godz. 10.00 edukacja wczesnoszkolna:
kl. I - aula szkolna
kl. II - parter
kl. IIIA,B - sala gimnastyczna
godz. 10.30 - kl. V-VII:
kl. V - aula szkolna
kl. VIA - sala gimnastyczna
kl. VIB - patio dziedzińca szkolnego
kl. VII - parter


Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca 2020r., mogą to zrobić w dniach: 29-06-03-07-2020r. w sekretariacie szkoły. Świadectwa, które nie zostaną odebrane w w/w terminach będą przechowywane w dokumentacji szkolnej i mogą być odebrane 1 września 2020r. Świadectwa mogą odbierać uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie.


Uczniowie i rodzice muszą stosować się do wytycznych: MEN, MZ i GIS.


Dyrektor Szkoły - Lilla Tarasiewicz

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 174

Powrót na początek strony