Zajęcia rewalidacyjne, opieka uczniom klas I-III oraz konsultacje

Poniżej zasady organizacji poszczególnych zajęć.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie,

od 18 maja zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się na terenie szkoły, a od 25 maja szkoła organizuje opiekę uczniom klas I-III oraz konsultacje indywidualne lub w małych grupach uczniom klas VIII.

Podstawowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole
-Rewalidacja w szkole zostanie zorganizowana na wniosek rodzica, wstępne zgłoszenia należy złożyć do specjalistów prowadzących rewalidację do 20 maja.
-Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego- między innymi wyznaczony konkretny czas i miejsce zajęć, zachowanie dystansu uczeń- nauczyciel, mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
-Rodzic podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z procedurami sanitarnymi, zna zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-19
-Rodzice mogą być na terenie szkoły tylko w wyznaczonej strefie.

Podstawowe zasady organizacji opieki dla uczniów klas I-III
-Opieka zostanie zorganizowana na wniosek rodzica, wstępne zgłoszenia należy złożyć do wychowawców do 20 maja.
-Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego- między innymi opieka w małych grupach, zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
-Rodzic podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z procedurami sanitarnymi, zna zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-19
-Rodzice mogą być na terenie szkoły tylko w wyznaczonej strefie.

Podstawowe zasady organizacji konsultacji uczniom klas VIII
-Konsultacje zostaną zorganizowane na wniosek i za zgodą rodzica, wstępne zgłoszenia należy składać do wychowawców do dnia 20 maja
-Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego- między innymi indywidualnie lub w małych grupach, zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
-Rodzic podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z procedurami sanitarnymi, zna zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-19

Szczegółowe wytyczne organizacji w/w zajęć zostaną opublikowane na stronie szkoły po publikacji wytycznych MEN i GIS

Lilla Tarasiewicz - dyr. SP w Narewce

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 133

Powrót na początek strony