Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych od 18 maja

Regulacje prawne i szczegółowe wytyczne sanitarne.

Szanowni Państwo ,
od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
Od 18 maja br.:
•    możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
•    wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
•    możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
•    możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
•    organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
•    organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
•    możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
•    organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.


Z wyrazami szacunku,
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
  2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
  3. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
  4. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
  5. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
  6. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 149

Powrót na początek strony