"Wiersze z szuflady", czyli Wojewódzki Konkurs Literacki dla uczniów szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Białegostoku, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Fundacji Sąsiedzi, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Białystok; Patronat i opieka medialna: Polskie Radio Białystok

Zapraszamy uczniów klas II -VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do napisania samodzielnie wiersza (białego lub rymowanego) na dowolny temat. Praca twórcza musi być napisana własnoręcznie. Może być ozdobiona rysunkiem. Termin dostarczenia wierszy upływa 31 grudnia 2020 r.  (Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę).
Prace należy wysyłać jedynie drogą elektroniczną na adres mailowy: sp43wierszezszuflady@gmail.com

Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz stanowiący załącznik do regulaminu dostępnego na stronie internetowej organizatora: https://sp43bialystok.edupage.org/?#wiersze%20z%20szuflady%202020

W powyższym regulaminie opisano sposób przygotowania maila, który będzie kwalifikował pracę do konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Jeśli jeden opiekun przesyła prace kilku uczniów – każda praca powinna być wysłana w oddzielnym mailu.

Jury (w składzie: Zofia Olek-Redlarska, Katarzyna Janowicz-Timofiejew, Krystyna Gudel i Regina Kantarska-Koper - poetki, Grażyna Knap - bibliotekarka Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Anna Kowalewska - specjalistka do spraw Public Relations) będzie oceniało prace w trzech kategoriach: klasy II - IV, klasy V - VI, klasy VII - VIII, a w ocenie weźmie pod uwagę:  treść i formę (oryginalność, kreatywność), samodzielność, estetykę zapisu i wykonania pracy.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Małgorzata Sakowicz, tel. 694-430-783,
Dorota Jabłońska, tel. 789-429-782,
Elżbieta Danieluk tel. 605-732-121

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 180

Powrót na początek strony