Stypendyści samorządu Gminy Narewka!

Za osiągnięcia artystyczne lub wybitne wyniki w nauce osiągnięte w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Narewka, 07 sierpnia 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Narewka o przyznaniu stypendium samorządu gminy Narewka

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium samorządu gminy Narewka stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu gminy Narewka podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za osiągnięcia artystyczne lub wybitne wyniki w nauce osiągnięte w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020:


1.    Wiktoria Bura,
2.    Gabriela Gieryng,
3.    Natalia Kindziuk,
4.    Aleksandra Łuszyńska,
5.    Jakub Melesz,
6.    Maciej Niedźwiedź,
7.    Bartosz Panfiluk,
8.    Patryk Skiepko,
9.    Oliwia Skiepko,
10.  Jan Wasilczyk.

Wójt Gminy Narewka
/-/Jarosław Gołubowski

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 229

Powrót na początek strony