Ratujemy i uczymy ratować

Dnia 26 marca 2019 roku pierwszoklasiści gościli uczniów klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce. Uczniowie z Hajnówki w ubiegłym roku szkolnym zajęli III miejsce w Polsce w konkursie „Ratujemy i uczymy ratować”.

Dnia 26 marca 2019 roku pierwszoklasiści gościli uczniów klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce. Uczniowie z Hajnówki w ubiegłym roku szkolnym zajęli III miejsce w Polsce w konkursie „Ratujemy i uczymy ratować”. W związku z tym, postanowili podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami ze szkoły w Narewce. Najpierw poznaliśmy tzw. „łańcuch życia”, przypomnieliśmy numery alarmowe oraz rozmawialiśmy o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Były również „rozmowy telefoniczne” z prośbą o pomoc do poszkodowanych, ocena stanu poszkodowanego, pozycja boczna – bezpieczna oraz resuscytacja. Wszyscy chętnie ćwiczyli. Do resuscytacji wykorzystaliśmy fantomy Ania, które otrzymaliśmy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ciekawe i potrzebne informacje przekazane przez rówieśników łatwiej zapadają w pamięć.

Anna Bajko

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 186

Powrót na początek strony