Procedury w związku z egzaminem ósmoklasisty

16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z epidemią wdrożone zostaną dodatkowe procedury, zgodnie z wytycznymi MEN.

1.    Na egzamin ósmoklasisty uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają własnym środkiem transportu.
2.    Spotkanie organizacyjne przed szkołą o godzinie 8:15.
3.    Przed wejściem do szkoły dezynfekcja rąk.
4.    Obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
5.    Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych - czarny długopis, linijka - na matematykę.
6.    W dniu egzaminu wejście do szkoły tylko dla uczniów.
7.    Pomiędzy zdającymi  zachowana będzie bezpieczna odległości min. 1,5 metra.
8.    Z sali egzaminacyjnej zdający może wyjść najwcześniej 15 minut przed końcem wyznaczonego czasu.
9.    Na egzamin można przynieść butelkę wody - przezroczysta butelka.
10.  Po egzaminie uczniowie wracają bezpośrednio do domów.

WAŻNE: Jeśli ktoś nie może wziąć udziału w egzaminie z przyczyn zdrowotnych, np. objęcie rodziny kwarantanną, należy natychmiast zawiadomić Dyrektora Szkoły lub wychowawcę.

Proszę zapoznać się z ogólnymi zasadami.

Pozdrawiam i życzę powodzenia na egzaminie.
                                                                                                 

Lilla Tarasiewicz
                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 138

Powrót na początek strony