Konsultacje

dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych na terenie szkoły dla uczniów klas ósmych będą organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób). O godzinach i terminach konsultacji uczniowie, oraz rodzice klas ósmych zostaną poinformowani przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów poprzez dziennik elektroniczny.
                  

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 161

Powrót na początek strony