Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce

o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne w terminie: od 16-10-2020 r. do 23-10-2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i stwierdzone przypadki COVID-19 w szkole.

K O M U N I K A T

Po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce dyrektor szkoły podjął decyzję o:

zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne w terminie: od 16-10-2020 r. do 23-10-2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i stwierdzone przypadki COVID-19 w szkole.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Dyrektor SP w Narewce - Lilla Tarasiewicz

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 161

Powrót na początek strony