Komunikat Dyrektora SP w Narewce

o przedłużeniu zajęć w trybie zdalnym

Po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce Dyrektor Szkoły podjął decyzję o: przedłużeniu zajęć w trybie zdalnym w Klubie Przedszkolaka, oddziale przedszkolnym i klasach I-III szkoły podstawowej w terminie: od 23-10-2020 r. do 30-10-2020 r.

Powyższe uzgodnienia podjęto ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i stwierdzone przypadki COVID-19 w szkole oraz liczbę nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich i kwarantannie.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Decyzja została podyktowana troską o zdrowie uczniów i nas wszystkich.


Dyrektor Szkoły - Lilla Tarasiewicz

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 141

Powrót na początek strony