"Bezpieczna Narewka zimą" - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!

19 stycznia b.r. w Urzędzie Gminy Narewka miały miejsce obrady komisji konkursowej, złożonej z przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Urzędu Gminy Narewka, Szkoły Podstawowej w Narewce oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce, w czasie których poddanych ocenie zostało łącznie 11 prac plastycznych, nadesłanych do konkursu pt. „Bezpieczna Narewka zimą”.

Przy ocenie pod uwagę brane były następujące kryteria:

  • Zgodność z tematyką i celami konkursu
  • Ogólne wrażenie estetyczne prac plastycznych
  • Dobór i atrakcyjność zastosowanych środków artystycznych
  • Oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia

Po dokonaniu oceny prac w oparciu o poszczególne kryteria i zsumowaniu przyznanych w ich ramach punktów wyłonione zostały te z największą ilością, tj:

* 2 prace zwycięskie dla kategorii wiekowej 6-7 lat:

II miejsce – Zofia Lewicka (7 lat)

I miejsce – Filip Gresiuk (7 lat)

* 3 prace zwycięskie dla kategorii wiekowej 8-10 lat:

III miejsce – Diana Szwarc (9 lat)

II miejsce – Dominik Drozd (9 lat)

I miejsce – Bartosz Siemieniaka (10 lat)

Wskazanym wyżej autorom zwycięskich prac w terminie do 22.01.2021 r. zostaną wręczone nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy wraz z upominkami, których sponsorami są KPP Hajnówka oraz Gmina Narewka.

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy pięknie za aktywność i udział w konkursie!

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 164

Powrót na początek strony