Czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

URZĄD GMINY NAREWKA przypomina o czasowych ograniczeniach prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).

 

KOMUNIKAT

o ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

URZĄD GMINY NAREWKA przypomina, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zarządza się, co następuje:

  • na podst. § 1. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

  • na podst. § 5. 1. w okresie, o którym mowa w § 1. ustanawia się czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy.

  • na podst. § 5. 1. g) ustanawia się czasowe ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).

Podklasa 55.20. obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

  • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego ( np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych)

  • kwaterach dla gości i bungalowych

  • domkach lub chatach, bez obsługi

  • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka)

  • schroniskach młodzieżowych i górskich

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 300

Powrót na początek strony