Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupa SN 15kV oraz linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV i napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, planowanej na części działek ozn. nr geod.: 422, 451, 464/1, 465 i 467/1, położonych w obrębie 27 SKUPOWO, gm. Narewka.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 82

Powrót na początek strony