Stypendia samorządu gminy Narewka

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Narewka, 14 lutego 2024 r.

 

Informacja

Wójta Gminy Narewka

o przyznaniu stypendium samorządu gminy Narewka

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium samorządu gminy Narewka stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu gminy Narewka podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024:

  1. Jakub Basałaj,
  2. Gabriel Bura
  3. Błażej Gieryng
  4. Paulina Hajduk,
  5. Izabela Milko,
  6. Julia Milko,
  7. Borys Nieścieruk
  8. Lena Nieścieruk
  9. Dominika Przekop
  10. Bartosz Siemieniaka.

 

Stypendystom gratuluję wyników i celujących ocen. Życzę dalszych sukcesów w nauce.

 

 

Jarosław Gołubowski

 

 

Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 185

Powrót na początek strony