OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W NAREWCE

Ogłoszenie Wójta Gminy Narewka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce

 Na podstawie § 18 ust.1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/285/2022 Rady Gminy w Narewce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5731 z 12 grudnia 2022 r.) ogłaszam, co następuje:

  • 1.
  1. Zarządzam na dzień 23 marca 2024 r. (sobota) wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce III kadencji, na lata 2024-2026.
  2. Głosowanie odbędzie się w godzinach 10,00 - 15,00 w siedzibie Urzędu Gminy Narewka (sala konferencyjna).
  3. Kadencja Rady Gminy Narewka rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2024 r.
  4. Kalendarz wyborczy, skład komisji wyborczej, oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyborów określone zostaną odrębnym zarządzeniem Wójta.
  5. Okręgiem wyborczym jest gmina Narewka.
  • 2.

Czynne i bierne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady ma każdy mieszkaniec gminy Narewka, który w dniu wyborów tj. 23 marca 2024 r.
ukończył 12 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia.

 

Wójt Gminy Narewka

 Jarosław Gołubowski

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 148

Powrót na początek strony