Ogłoszenia

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

dla inwestycji o charakterze zabudowy produkcyjnej, polegającej na budowie zakładu produkcji pelletu drzewnego składającego się z hali łukowej oraz zbiornika podziemnego przeciwpożarowego o objętości do 110 m3 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

dla inwestycji o charakterze zabudowy produkcyjnej, polegającej na budowie zakładu produkcji pelletu drzewnego składającego się z hali łukowej oraz zbiornika podziemnego przeciwpożarowego o objętości do 110 m3 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Narewka w 2024 roku.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego rezultatem będzie: skalowanie modelu „Wygrana rodzina”, którego celem jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie integrowanego i kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież, w jej najbliższym sąsiedztwie.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony