Zakup pojazdu do przewozu osób

Całkowita wartość pojazdu wyniosła 77.900,00 zł przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego wynoszącej 62.000,00 zł.

Zakup pojazdu umożliwi utrzymanie dostępu społeczeństwa do usług świadczonych przez Gminę Narewka, w tym przez Dzienny Dom Pobytu w Lewkowie Starym. Z pojazdu będą również korzystać grupy działające na terenie Gminy Narewka takie jak: Szkoła Podstawowa, Ochotnicze Straże Pożarnicze, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Agroturystyczne itp. Pojazd przede wszystkim przeznaczony będzie do zwalczania szeroko rozumianych negatywnych skutków migracyjnego kryzysu na granicy polsko – białoruskiej.  

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 365

Powrót na początek strony