Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Narewka jest w trakcie realizacji.

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Narewka” jest w trakcie realizacji.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca (firma STRABAG Sp. z o.) dokona:

  1. Rozbudowy drogi gminnej: Grodzisk – Planta o długości ok. 0,6 km. Rozbudowa polega na przebudowie drogi wraz z wykonaniem nowej jezdni i poboczy, przebudowie i budowie zjazdów, budowie przydrożnych rowów wraz z przepustami oraz wycince kolidujących drzew i krzewów.
  2. Przebudowy droga gminna: Łuka – Tarnopol o długości ok 0,3 km. Przebudowa polega na wykonaniu nowej jezdni i poboczy, przebudowie i budowie zjazdów, budowie przydrożnych rowów wraz z przepustami oraz wycince kolidujących drzew i krzewów.
  3. Modernizacja drogi gminnej: Eliaszuki - Michnówka - Nowa Łuka o długości ok 5,0 km. Na odcinku wykonana zostanie nowa warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz z obustronnymi poboczami z mieszanki kruszyw.
  4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1636B: Podlewkowie – Narewka o długości ok 4,6 km. W ramach robót wykonana zostanie nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz z obustronnymi poboczami z mieszanki kruszyw.

Łączna długość dróg 10,50 km

Wartość podpisanej umowy: 5 877 914,01 zł

Wartość dofinansowania: 5 584 018,31 zł

Wartość wkładu własnego: 293 895,70 zł

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 98

Powrót na początek strony