Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie gm. Narewka w obr. Siemianówka

„Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na prace związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych”

Całkowita wartość inwestycji: 1 398 643,38 zł

Dofinansowanie w ramach "Dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na prace związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych": 285 000,00 zł

Dofinansowanie w ramach RFIS: 644 442,00 zł

Budżet Gminy Narewka: 469 104,45 zł

W ramach zadania dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siemianówka. Całkowita długość drogi poddana modernizacji wyniosła ok. 2,5 km. W ramach inwestycji wykonano m.in. nową konstrukcję jezdni, przebudowę istniejących zjazdów gospodarczych i na drogi boczne, remont przydrożnych rowów wraz z przepustami pod zjazdami i drogami.

godlo herb.png

Logo WP żubr.jpg

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 933

Powrót na początek strony