Komunikat dot. projektu pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka”

o wydłużeniu terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 lipca 2021 r.

Narewka, dnia 29 czerwca 2021 r.

OS.041.7.2019                                     

Dotyczy:        Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.

Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, zgodnie z § 7 ust 10 regulaminu naboru wniosków i realizacji ww. projektu, dokonuje wydłużenia terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 lipca 2021 r.

Wydłużenie terminu podyktowane jest koniecznością oczekiwania na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami konkursu co do dochowania warunków na jakich Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie oceny Projektu w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających nr 2 i nr 3 obowiązujących w konkursie RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 oraz zgodnie z § 7 ust 9 regulaminu naboru wniosków i realizacji ww. projektu


Narewka, dnia 2 czerwca 2021 r.


OS.041.7.2019
                
Dotyczy: Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.


Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, z uwagi na ilość i charakter ocenianych wniosków wymagających szczegółowych wyjaśnień, na podstawie § 7 ust 10 regulaminu naboru wniosków i realizacji ww. projektu dokonuje wydłużenia terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 czerwca 2021 r.


Wydłużenie terminu podyktowane jest również koniecznością oczekiwania na zatwierdzenie lub odrzucenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego możliwości dopuszczenia przewymiarowanych instalacji w rozumieniu § 2 ust 12 regulaminu naboru wniosków i realizacji ww. projektu.Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 697

Powrót na początek strony