"Cyfrowa Gmina"

Gmina Narewka realizuje projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Celem realizacji projektu, wynikającym z dokumentów programowych, jest rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ponadto realizacja projektu grantowego przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2918/1/2021. Całkowita wartość dofinansowania: 100.000,00 PLN.

FE_POPC_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_a3_poziom_edit(1)-1.jpg

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 800

Powrót na początek strony