Zawiadomienie - spotkanie ucestników scalenia

Hajnówka, dn. 30.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończeniem postępowania scaleniowego obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka Starosta Hajnowski zawiadamia, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) oraz decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 15.04.2019 r., w dniu:

13 czerwca 2019 roku (czwartek)

o godzinie 10.00

w świetlicy wiejskiej wsi Tarnopol

odbędzie się spotkanie uczestników scalenia, na którym będzie:

  1. Ustalenie listy dróg dojazdowych do pól najbardziej wymagających urządzenia i poprawy stanu nawierzchni,
  2. Protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia,
  3. Rozwiązanie rady uczestników scalenia.

Jednocześnie informuje się, że termin wprowadzenia w posiadanie będzie skuteczny także do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

Załączniki do treści

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony