Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się

w Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce, ul. Nowa 3a.

Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonuje ich rejestracji najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, pok. nr 1.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 (pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez kandydata), oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych oraz w  przypadku osoby prawnej dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby.

Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania
tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału
w wyborach!

WYBORCO – sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania. Spisy wyborców są udostępnione do wglądu do dnia 12.07.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Narewka.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony